Man Kit Ho
Andy Lam
MAN FAI YIP
Po Chun Lau
Hang Oi Wong
WAI SHAN CHUNG
Johnny Man
Tin Yi Lau
Mui Fong Hui
Oi Fung Wong

換拎信已於8月20日發出。多謝參與。